تماس با ما

انتقادات و پیشنهادات

۰۹۰۵۷۸۵۸۱۶۹

انتقادات و پیشنهادات

۰۹۰۵۷۸۵۸۱۶۹

مدیریت

۰۹۱۲۷۵۲۶۷۶۹ محمدزاده

مدیریت

۰۹۱۲۷۵۲۶۷۶۹ محمدزاده

مدیرپخش تهران

۰۹۱۲۶۰۷۳۵۱۳ اقای پسندیده

مدیرپخش تهران

۰۹۱۲۶۰۷۳۵۱۳ اقای پسندیده

دفترپخش استان قم

۰۲۵۳۸۶۱۶۱۸۷

دفترپخش استان قم

۰۲۵۳۸۶۱۶۱۸۷

مدیرپخش استان قم

۰۹۱۹۳۵۴۵۳۲۰ اقای محمدزاده

مدیرپخش استان قم

۰۹۱۹۳۵۴۵۳۲۰ اقای محمدزاده

انبار مرکزی

قم، انتهای بلوار جمهوری، سواران ۳۹

انبار مرکزی

قم، انتهای بلوار جمهوری، سواران ۳۹

ساعت کاری

شنبه ------------------ ۰۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰
یکشنبه --------------- ۰۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دوشنبه --------------- ۰۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰
سه‌شنبه -------------- ۰۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰
چهارشنبه ------------ ۰۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰
پنج‌شنبه ------------- ۰۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰

ساعت کاری

شنبه ------------------ ۰۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰
یکشنبه --------------- ۰۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰
دوشنبه --------------- ۰۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰
سه‌شنبه -------------- ۰۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰
چهارشنبه ------------ ۰۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰
پنج‌شنبه ------------- ۰۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰

ایمیل

organikyasha@gmail.com

ایمیل

organikyasha@gmail.com

اطلاعات تماس

۰۹۱۲۷۵۲۶۷۶۹
۰۹۱۹۳۵۴۵۳۲۰

اطلاعات تماس

۰۹۱۲۷۵۲۶۷۶۹
۰۹۱۹۳۵۴۵۳۲۰

تلگرام

organicyasha@

تلگرام

organicyasha@

اینستاگرام

Organicyasha

اینستاگرام

Organicyasha


تماس با ما تماس با ما
تماس با ما